چشنواره فروش دستگاه ماینر با قیمت چین در کیش بلاکچین

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9 SE 16TH

💰4400000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 19Th

💰5700000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer S11 20.5Th

💰5900000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14.5Th

💰3500000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer S9j 14Th

💰3400000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 40Th

💰12000000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17 42Th

💰14300000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 53Th/s

💰25000000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17e 53Th

💰15500000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 56Th

💰27000000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 55Th

💰17500000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 73Th

💰28000000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer T17+ 58Th

💰18500000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17+ 70Th

💰27500000

🔹دستگاه ماینر بیت مین Antminer S17 Pro 53Th/s

💰25000000

💰25000000

🔹دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9i 13.5Th

💰2500000

🔹دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10 18Th

💰2900000

🔹دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E9.3 16Th

💰3100000

🔹دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.1 18Th/s

💰3500000

🔹دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E10.2 27Th

💰5700000

🔹دستگاه ماینر ای بنگ Ebit E12 44Th

💰18000000

🔹دستگاه ماینر ای بنگ EBIT E10.3 24TH

💰4800000

🔹دستگاه ماینر چیتا ماینر F3 30Th/s

💰7800000

🔹دستگاه ماینر چیتا ماینر F1 24Th/s

💰5000000

🔹دستگاه ماینر چیتا ماینر F5i 60Th

💰27000000

دستگاه ماینر چیتا ماینر F5 40Th/s

💰15000000

💰15000000

🔺چشنواره فروش دستگاه ماینر با قیمت چین

🔸قیمت مناسب – گارانتی اصالت کالا – تحویل 45 روز

📅 25 تا 27 بهمن 1398

🆔: @masoodkish
📱+989364588755

🔺کیش بلاکچین

🔺@kishblockchain
🌐 www.kishblockchain.comAdd a comment