راه اندازی دبیرخانه همایش (( اقتصاد مبتنی بر بلاکچین )) در مرکز نوآوری کیش

با مساعدت سازمان منطقه آزاد کیش و موسسه علوم و فنون کیش ، از 27 مهر 98 ، دبیرخانه همایش (( اقتصاد مبتنی بر بلاکچین )) در طبقه هشتم مرکز نوآوری کیش راه اندازی گردیدAdd a comment